maanantai 12. elokuuta 2019

Eduskunnan kommunistisen taustan omaavat viranomaisesittelijät kansanedustajarunkkarit ja viranomaisnuhjakkeet yhteistyössä rapauttamassa maanpuolustusta ja maanpuolustustahtoamme

Eduskunnan kommunistisen taustan omaavat viranomaisesittelijät kansanedustajarunkkarit ja viranomaisnuhjakkeet yhteistyössä rapauttamassa maanpuolustusta ja maanpuolustustahtoamme, voi vittu perkele

On erittäin säälittävää silvotun tynkä-Suomen viranomaisten kansalaisten eli palkanmaksajiensa kyykyttäminen. Onhan kummeksuttavaa kun palvelijoista on tullut "Herroja" Sieg Heil-tapaan, joiden mielivaltaa vastaan ei ole käytännössä mitään oikeussuojakeinoja, koska "korppi ei korpin silmää noki". Oikeustapauksia poliisien mielivallasta ja tulkinnoista kansalaisten vahingoksi on pilvin pimeiin omallakin kohdalla ns liikennetapahtumien kirjauksista, "kanojenkiihotukseen = kansankiihotukseen, uskonrauhan härintään, joista mm Jeesuskin tuomittiin.


Voiko kukaan selkojärkinen kertoa mitä hevonvittua eli miksi suomalaisten aseenkanto-oikeutta ja hankintaoikeuksia on heikennettu EU-jäsenyyden jälkeen huomattavasti?

Suuressa osassa EU:ta kuten Ryssälää (Moskovan oblasti) haulikkoakaan ei katsota edes aseeksi, eikä näin ollen vaadi edes lupaa ( Ei edes sovjet-aikana), nyt on kaikenmaailman leluaseetkin luokiteltu ampuma-aseiksi, vaikka ei tulisi kuin ratalähetyksen ääni. Tätä kirosi pikkujouluissa jouluna tampereen vanhin asekauppias Sirenkin 2018 Teiskossa.

Ei mene normaali logiikkakeskuksesta läpi miksi aselupa pitää määritellä asekohtaisesti, saati siviiliaselupien kohdalla lainkaan. 
Sotilasupseeri voi autossaan pitää rynnökkökivääriä ja ammuksia, sekä räjähteitä, mutta ei saa poliisilta 9mm pistooliin lupaa. Olen asiasta kuullut eri tahoilta. On tämä hullu maa?

Onko tarkoitus ulkoistaa maamme joko Ryssälän tai Bryssälän sotatoimialueeksi, missä suomalaiset tsuhnat ovat vain pelkkää sotatoimialueen oheisvahinkoa, ilman itsepuolustusoikeutta?

Jollei suomalaisella ole asepalveluksen jälkeen tai siitä huolimatta oikeutta aseharjoitteluun, niin eikö tämä tarkoita sitä että suomalaiseen ei ko tapauksessa "luoteta" tai halutaan leimata tarkoitushakuisesti "epäluotettavaksi". 

Minkäläista kiitollisuutta voi ihminen kokea, saati antaa tälläiselle järjestelmälle, missä toiseuden "kellokkaatkin" ovat suvakkivittujen luomuksina isommassa arvossa kuin alkuperäkansan jäsenet?

Totalitaristisissa maissa kuten Kiina aseitahan ei saa pitää kuin viranomaiset kuolemanrangaistuksen uhalla. Englantia ei haluta katsoa sellaiseksi, vaikka asekielto on yhtä perseestä kuin Maon luomassa kommunistiläjässä, Englannissa tosin selviää vankeudella luvattomista aseista. Urheiluampujatkin joutuva olympialaisiin harjoittelemaan Ranskassa. Huutonaurua?Seppo Lehto kulttuurihistorioitsija Tampere

Allaoleva lakiteksti poliisin sivuilla olisi voitu kirjoittaa yhtäsoittoa kyrillisin kirjaimin, sillä se osoittaa viranomaisten pilkunnussintaa ryssäläiseen tapaan jo tsaarin vallan ajoilta, ei mitään todellista isänmaallisuutta. Kuinka Suomi on selvinnyt tähän asti ilman moista lainsäädäntöä?

Viite:

Käyttötarkoituksen osoittaminen

Kun lupaa haetaan metsästys- tai ampumaurheilu- ja -harrastusperusteella, hakijan on esitettävä harrastuksestaan luotettava selvitys. Jos hakijalla on metsästyskortti tai ampumaseuran jäsenkortti, se tulee ottaa mukaan lupahakemusta jätettäessä.
Jos lupaa haetaan ampumaurheiluperusteella ns. käsiaseelle, harrastuksen katsotaan olevan aktiivista, jos harrastuskertoja on ollut vähintään 10 hakemuksen jättämistä edeltävän kahden vuoden aikana. Todistuksen tästä antaa ampumaseuran ampuma-asekouluttaja.
Jos ampumaurheiluperusteella haetaan lupaa erityisen vaaralliseen ampuma-aseeseen, tulee hakijan esittää lisäksi todistus voimassa olevasta ampumaseuran jäsenyydestä (yhdistyslain 4§ mukaisen luvan saanut yhdistys). Jäsenyyden on täytynyt olla voimassa vähintään luvan hakemista edeltäneet 12 kuukautta. Erityisen vaarallisen ampuma-aseen ollessa kyseessä on ns. pitkän aseen osalta esitettävä ampumakouluttajan antama todistus siitä, että aktiivinen ampumaurheilu tai -harrastus on jatkunut vähintään luvan hakemista edeltävän 12 kuukauden ajan. Ns. lyhyen aseen osalta ampumaurheilun tai -harrastuksen on pitänyt jatkua vähintään kaksi vuotta. Lisäksi on aina esitettävä luotettava selvitys siitä, että hakija harjoittelee aktiivisesti tai osallistuu ampumakilpailuihin sillä ampuma-asetyypillä, johon lupaa haetaan. Erityisen vaarallisen ampuma-aseen määritelmät löydät sivulta Erityisen vaaralliset ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja ammukset.
Kun lupaa haetaan työtä varten, on hakijan esitettävä selvitys siitä, että hän on koulutuksessaan tai muuten perehtynyt ampuma-aseen turvalliseen käsittelemiseen ja että hänellä on hyväksyttävä peruste ampuma-aseen kantamiseen työssään. Tämän voi osoittaa esimerkiksi työnantajan antamalla todistuksella.

Lupa museossa tai kokoelmassa pitämiseen voidaan antaa ainoastaan Poliisihallituksen hyväksymälle asekeräilijälle.
Kun lupaa haetaan muistoesineenä säilyttämisperusteella, hakijan on esitettävä kirjallisesti ne seikat, joiden perusteella aseella on erityistä muistoarvoa hänelle.
Säilyttäminen ja kuljettaminen -perusteella lupa voidaan antaa huoltajalle, jonka alaikäiselle huollettavalle samanaikaisesti myönnetään rinnakkaislupa huoltajan omistamaan aseeseen. Tällöin huoltaja ei itse saa ampua aseella.
Sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen (sotva) osallistuminen voi olla perusteena silloin, kun haetaan lupaa erityisen vaaralliselle ns. pitkälle ampuma-aseelle tai aseen osalle (Ampuma-aselaki 9§ 5 kohta, alakohta b). Silloin hakemuksen liitteiksi tarvitaan Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) antama todistus siitä, että hakija on osallistunut sotva-koulutukseen vähintään kaksi kertaa edeltävän 12 kuukauden aikana ja on suorittanut ampumakokeen hyväksytysti. Aktiivista reserviläisen ampumaharjoittelua edellytetään yhteensä vähintään viisi kertaa 12 kuukauden aikana, joista siis ainakin kaksi on täytynyt tapahtua MPK:n järjestämänä sotva-koulutuksena. Muu kuin reserviläisen ampumaharjoittelu ei kelpaa harrastuksen todistamiseen tässä tarkoituksessa. Lisäksi harrastamisen on täytynyt tapahtua sillä asetyypillä, jolle lupaa haetaan.

-----------------------
-----------------------------------------